WIROMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Mikołowie (43-190) przy ulicy Wyzwolenia 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000054583, o kapitale zakładowym w wysokości 1 520 000.00 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 635-00-00-529 oraz REGON: 272755727 zwana dalej „WIROMET S.A.”, zwraca szczególną wagę na poszanowanie prywatności Użytkowników odwiedzających stronę internetową, dostępną pod adresem: parkingi.wiromet.com.pl, smartparking-systems.pl, smartparking-systems.com, smartparking-systems.eu, smartparking-systems.de, smartparking-systems.hu.

Formularz kontaktowy

Dane uzupełnione i wysłane z poziomu formularza kontaktowego w zakładce „Kontakt” służą do kontaktu z Użytkownikiem, udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi na jego zapytanie, przekazania oferty Użytkownikowi na jego prośbę, zrealizowania usługi lub sprzedaży produktu Użytkownikowi, jeśli wyraził taką wolę.

Dane Użytkownika mogą zostać wykorzystane przez WIROMET S.A. i inne podmioty związane z WIROMET S.A. w późniejszym terminie, celem przedstawienia mu oferty na usługi i produkty realizowane przez WIROMET S.A. lub podmioty powiązane.

Użytkownik w każdym momencie może zrezygnować z kontaktu ze strony WIROMET S.A. i podmiotów powiązanych, zgłaszając swoje stanowisko drogą elektroniczną lub listownie.

Newsletter

Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie poprawnym adresem poczty e-mail rubryki „Newsletter” znajdującej się na każdej podstronie i zatwierdzeniu zgłoszenia klikając w przycisk „Zapisz”.

Od momentu zapisania do Newslettera Użytkownik będzie otrzymywał na podany przez siebie adres poczty elektronicznej serwis informacyjny, ważne wiadomości dotyczące WIROMET S.A., ewentualnie oferty handlowe związane z WIROMET S.A.

Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania wiadomości wysyłanych w ramach Newslettera poprzez odznaczenie stosownego pola znajdującego się w każdej wiadomości wysłanej przez WIROMET S.A. na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub kontaktując się z WIROMET S.A. i składając stosowną dyspozycję.

Mechanizm statystyk

Na stronie WIROMET S.A. zainstalowane jest oprogramowanie do tworzenia statystyk jej odwiedzalności – Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Statystyki zbierają informacje o rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, zainstalowanej wersji Flasha i JavaScriptu, fizycznym położeniu Użytkowników, plików „cookies” (patrz punkt „Informacje o cookies”). Informacje generowane przez cookies na temat korzystania ze strony internetowej przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania ze strony internetowej przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP Użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji strony internetowej może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej strony internetowej Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Informacje o cookies

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, że podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies jest WIROMET S.A.. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić witrynę dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają z witryny, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

W ramach strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych, domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy naszej strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

WIROMET S.A. informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności strony internetowej. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Informacje uzupełniające

Na zmiany w Polityce Prywatności może wpłynąć rozbudowa strony internetowej WIROMET S.A., rozwój technologii internetowej lub zmiany w zakresie ochrony danych osobowych. O wszystkich zmianach nasza firma będzie informować na stronie internetowej w zakładce Polityka Prywatności.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z naszą firmą.